สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) www.csc.or.th

      
    ตราสัญลักษณ์
สสอ.รท.
    เมนูหลัก
   กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
   ประกาศประจำเดือน
   ศูนย์ประสานงาน
   การพ้นจากการเป็นสมาชิก
    สถิติการเข้าใช้งาน
 
Online:  1
Visits:  132,163
Today:  109
PageView/Month:  2,275
Last Update:  18/9/2566

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

 

    ข่าวสารบ้านเมือง อื่นๆ

 

   รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ

 

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566
1.สหกรณ์ออมทรัพย์ไม้อัด
  2.รับตรง
  3.สหกรณ์การเคหะ
  4.สหกรณ์การยางแห่งประเทศไทย
  5.สหกรณ์การยางแห่งประเทศไทย 1
  6.สหกรณ์ขนส่ง
  7.สหกรณ์ยาสูบ
  8.สหกรณ์วิจัยวิทยาศาสตร์
  9.สหกรณ์ประปาเขต2
  10.สหกรณ์ท่าอากาศยาน
  11.สหกรณ์สภาทนาย
  12.สหกรณ์วิทยุการบิน
  13.สหกรณ์สถาบันการบินพลเรือน
  14.สหกรณ์ออมทรัพย์โคนม
  15.สหกรณ์สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง
  16.สหภาพแรงงานรถไฟ
  17.สหกรณ์ กปน.
  18.สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 

 

 

 

 

 

     นายกฯ สมาคม

นายไพบูลย์ แก้วเพทาย

นายกสมาคมฯ สสอร.

    ลิ้งค์ชุมนุมสหกรณ์
 
    ตรวจสอบข้อมูล

 
Online:  1
Visits:  132,163
Today:  109
PageView/Month:  2,275