สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) www.csc.or.th

                                                                                                                                                                                                                            
    ตราสัญลักษณ์
สสอร.
    เมนูหลัก
   กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
   ประกาศประจำเดือน
   ศูนย์ประสานงาน
   Weblink
   การพ้นจากการเป็นสมาชิก
    สถิติการเข้าใช้งาน
 
Online:  2
Visits:  116,572
Today:  17
PageView/Month:  2,689
Last Update:  1/3/2566

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

 

    ข่าวสารบ้านเมือง อื่นๆ

 

   กฏหมายข้อบังคับ
ข้อบังคับสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย พ.ศ.2560 new
ข้อบังคับสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย พ.ศ.2560 (แก้ไขครั้งที่ 1 ปี 2565)new
ข้อบังคับสมาคม สสอร. หมวด 7 หมวด 8 และ หมวด 9 new
 แก้ไขข้อบังคับ ข้อ.11 ข้อ.13 และ ข้อ.45 สมาคม สสอร.new
ใบสำคัญการจดทะเบียนแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการ
 แก้ไขข้อบังคับการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรร์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย
 แก้ไขข้อบังคับการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรร์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย 2563
ระเบียบสมาคม สสอร ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จเจ้าหน้าที่ 2564
-

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
     นายกฯ สมาคม

นายไพบูลย์ แก้วเพทาย

นายกสมาคมฯ สสอร.

    ลิ้งค์ชุมนุมสหกรณ์
 
    ตรวจสอบข้อมูล

 
Online:  2
Visits:  116,572
Today:  17
PageView/Month:  2,689