สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) www.csc.or.th

    ตราสัญลักษณ์
สสอร.
    เมนูหลัก
   กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
   ประกาศประจำเดือน
   ศูนย์ประสานงาน
   Weblink
   การพ้นจากการเป็นสมาชิก
    สถิติการเข้าใช้งาน
 
Online:  1
Visits:  38,356
Today:  19
PageView/Month:  2,374
Last Update:  22/10/2563

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

 

    ข่าวสารบ้านเมือง อื่นๆ

 

   แบบฟอร์มต่าง ๆ

 

1.(แบบฟอร์ม) ขอรับคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ (กรณีลาออก)

2.(แบบฟอร์ม) หนังสือแจ้งการลาออกจากการเป็นสมาชิก

3.แบบแจ้งข้อมูลสมาชิกเสียชีวิตเบื้องต้น(สสอร.)

4.แบบคำขอรับเงินค่าจัดการศพ(สสอร.)

5.ใบแสดงความจำนงบริจาคเงินโดยสมัครใจให้สมาคมฯ สสอร.

6.ใบสมัคร สสอร. รอบ3/2563 - 12/2563

7.ใบสมัคร สสอร.

8.ใบสำคัญการจ่ายเงินค่าจัดการศพ

9.ใบสำคัญการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว

10.ตัวอย่างหนังสือนำส่งนายทะเบียน-นำส่งเงิน สสอร.

11.หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลงชื่อ - นามสกุล และที่อยู่ สสอร.

12.หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์

13.การรับสมัครสมาชิกที่อายุ 56-60 ปี กรณีพิเศษ

14.หนังสือแจ้งโอนย้ายสหกรณ์ต้นสังกัด

15.ใบสมัครรอบพิเศษ เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563

     นายกฯ สมาคม

นายสมเกียรติ  อมตะธงไชย

นายกสมาคมฯ สสอร.

    ปทินกิจกรรม
    ลิ้งค์ชุมนุมสหกรณ์
 
    ตรวจสอบข้อมูล

 
Online:  1
Visits:  38,356
Today:  19
PageView/Month:  2,374