สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) www.csc.or.th

      
    ตราสัญลักษณ์
สสอร.
    เมนูหลัก
   กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
   ประกาศประจำเดือน
   ศูนย์ประสานงาน
   การพ้นจากการเป็นสมาชิก
    สถิติการเข้าใช้งาน
 
Online:  1
Visits:  132,187
Today:  133
PageView/Month:  2,299
Last Update:  18/9/2566

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

 

    ข่าวสารบ้านเมือง อื่นๆ

 

   แบบฟอร์มต่าง ๆ

 

สำหรับสมัครสมาชิก

1.ใบสมัคร สสอร.
2.ใบสมัครรอบพิเศษอายุ 56 - 60 ปี
3.แบบฟอร์มสมัครสสอร. ศูนย์ สอ.กสท
*** เอกสารวบสมัครรอบพิเศษ ใช้ใบตรวจสุขภาพประจำปี (ตัวอย่าง)
 
สำหรับแจ้งเปลียนแปลงแก้ไขข้อมูล
1.หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลงชื่อ - นามสกุล และที่อยู่ สสอร.
2.หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์ (รับตรง)
3.หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์ (ศูนย์ประสานงาน)
 
สำหรับแจ้งสมาชิกเสียชีวิต

1.ใบสำคัญการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว

2.แบบแจ้งข้อมูลสมาชิกเสียชีวิตเบื้องต้น (รวม)
 
สำหรับศูนย์ประสานงาน

1.ตัวอย่างหนังสือนำส่งนายทะเบียน-นำส่งเงิน สสอร.

2.หนังสือแจ้งโอนย้ายสหกรณ์ต้นสังกัด

3.(แบบฟอร์ม) ขอรับคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ (กรณีลาออก)
4.(แบบฟอร์ม) หนังสือแจ้งการลาออกจากการเป็นสมาชิก

 
     นายกฯ สมาคม

นายไพบูลย์ แก้วเพทาย

นายกสมาคมฯ สสอร.

    ลิ้งค์ชุมนุมสหกรณ์
 
    ตรวจสอบข้อมูล

 
Online:  1
Visits:  132,187
Today:  133
PageView/Month:  2,299