สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) www.csc.or.th

    ตราสัญลักษณ์
สสอร.
    เมนูหลัก
   กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
   ประกาศประจำเดือน
   ศูนย์ประสานงาน
   Weblink
   การพ้นจากการเป็นสมาชิก
    สถิติการเข้าใช้งาน
 
Online:  1
Visits:  78,721
Today:  102
PageView/Month:  2,355
Last Update:  29/12/2564

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

 

    ข่าวสารบ้านเมือง อื่นๆ

 

   แบบฟอร์มต่าง ๆ

 

1.(แบบฟอร์ม) ขอรับคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ (กรณีลาออก)

2.(แบบฟอร์ม) หนังสือแจ้งการลาออกจากการเป็นสมาชิก

3.แบบแจ้งข้อมูลสมาชิกเสียชีวิตเบื้องต้น(สสอร.)

4.แบบคำขอรับเงินค่าจัดการศพ(สสอร.)

5.ใบแสดงความจำนงบริจาคเงินโดยสมัครใจให้สมาคมฯ สสอร.

6.ใบสมัคร สสอร. รอบ3/2563 - 12/2563

7.ใบสมัคร สสอร.

8.ใบสำคัญการจ่ายเงินค่าจัดการศพ

9.ใบสำคัญการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว

10.ตัวอย่างหนังสือนำส่งนายทะเบียน-นำส่งเงิน สสอร.

11.หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลงชื่อ - นามสกุล และที่อยู่ สสอร.

12.หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์

13.หนังสือแจ้งโอนย้ายสหกรณ์ต้นสังกัด

14.ใบสมัครรอบพิเศษอายุ 56 - 60 ปี

   14.1 เอกสารวบสมัครรอบพิเศษ ใช้ใบตรวจสุขภาพประจำปี (ตัวอย่าง)

15.แบบแจ้งข้อมูลสมาชิกเสียชีวิตเบื้องต้น

 
     นายกฯ สมาคม

นายไพบูลย์ แก้วเพทาย

นายกสมาคมฯ สสอร.

    ลิ้งค์ชุมนุมสหกรณ์
 
    ตรวจสอบข้อมูล

 
Online:  1
Visits:  78,721
Today:  102
PageView/Month:  2,355