สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) www.csc.or.th

    ตราสัญลักษณ์
สสอร.
    เมนูหลัก
    กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
    ประกาศประจำเดือน
    ศูนย์ประสานงาน
    ประกาศรายชื่อสมาชิกสมัครใหม่
    รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต
    รายชื่อสมาชิกลาออก
    ายชื่อสมาชิกโอนย้าย
    รายชื่อสมาชิกคืนสภาพ
    จดหมายเปิดผนึก
    หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ตามกฎหมาย
    งบการเงิน
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-16.30น
    สถิติการเข้าใช้งาน
 
Online:  1
Visits:  116,568
Today:  13
PageView/Month:  2,685
Last Update:  1/3/2566

 QR Code

Line ID: 0819171894

Facebook

Android Application

Mail สมาคม

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

 

    ข่าวสารบ้านเมือง อื่นๆ

 

   ข่าวด่วน
รายละเอียดการใช้เงินสงเคราะห์ปี 2565 new
ประกาศ สสอร.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 new
หลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิก ปี 2566 new
ข้อบังคับสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย พ.ศ.2560 (แก้ไขครั้งที่ 2 ปี 2565) new
แบบฟอร์มสมัครสสอร. ศูนย์ สอ.กสท new
หนังสือชี้แจงสมาชิก new
หนังสือส่งศูนย์แจ้งการยันยันยอดคงสภาพสมาชิกใน ปี 2566 new
แจ้งการยืนยันยอดคงสมาชิกภาพใน ปี 2566 new
จดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 08/2565 เดือนธันวาคม 2565 new
ประกาศรับรองรายงานการประชุมใหญ่ 2564 วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565new
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ตามกฎหมาย ประจำเดือน ตุลาคม 2565 new
ประกาศการรับสมัครสมาชิกสมทบกรณีพี่น้อง new         
เชิญชวนสมัครสมาชิก สสอร. 2565    new
แก้ไขข้อบังคับ ข้อ.11 ข้อ.13 และ ข้อ.45 สมาคม สสอร. new
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิก (รอบพิเศษ) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทยnew

คำขอจดทะเบียนแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการของสมคมฯ ตามพระราชบัญญัติการณาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545

ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์วิสาหกิจไทย พ.ศ. 2560

ใบสำคัญการจดทะเบียนแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการ 

   ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

ข่าวสารหรือบทความ
  • มอบเงินสงเคราะห์สมาชิก ณ สมาคม สสอร. จำนวนเงินเบื้องต้น 400,000 - 600,000 บาทถ้วน
  • มอบเงินสงเคราะห์สมาชิก ณ สมาคม สสอร. จำนวนเงินเบื้องต้น 400,000 - 600,000 บาทถ้วน
  • มอบเงินสงเคราะห์สมาชิก ณ สมาคม สสอร. จำนวนเงินเบื้องต้น 400,000 - 600,000 บาทถ้วน
  • มอบเงินสงเคราะห์สมาชิก ณ สมาคม สสอร. จำนวนเงินเบื้องต้น 400,000 - 600,000 บาทถ้วน
  • มอบเงินสงเคราะห์สมาชิก ณ สมาคม สสอร. จำนวนเงินเบื้องต้น 400,000 - 600,000 บาทถ้วน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     นายกฯ สมาคม

นายไพบูลย์ แก้วเพทาย

นายกสมาคมฯ สสอร.

    ลิ้งค์ชุมนุมสหกรณ์
 
    ตรวจสอบข้อมูล

 
Online:  1
Visits:  116,568
Today:  13
PageView/Month:  2,685