สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) www.csc.or.th

    ตราสัญลักษณ์
สสอร.
    เมนูหลัก
   กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
   ประกาศประจำเดือน
   ศูนย์ประสานงาน
   Weblink
   ประกาศรายชื่อสมาชิกสมัครใหม่
   รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต
   รายชื่อสมาชิกลาออก
  ายชื่อสมาชิกโอนย้าย
  รายชื่อสมาชิกคืนสภาพ
  งบการเงิน
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-16.30น
    สถิติการเข้าใช้งาน
 
Online:  1
Visits:  34,098
Today:  14
PageView/Month:  1,439
Last Update:  11/8/2563

 ยอดสมาชิก สสอร.

ปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563

 56,762 ราย

 QR Code

Line ID: 0819171894

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

 

    ข่าวสารบ้านเมือง อื่นๆ

 

   ข่าวด่วน
 การรับสมัครสมาชิกที่อายุเกิน 56 ปี  กรณีพิเศษ new
 ประกาศ สสอร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 new
 ประกาศเรื่องการคงสภาพประจำปี 2563  new
 รายชื่อสมาชิกที่ไม่จ่ายเงินคงสภาพ ปี 2563 new
 ประกาศรับสมัครสมาชิก รอบที่ 3/2563 - 2/2564 (12 รอบ) new
 ตารางการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อคงสมาชิกภาพปี 2563 new
 คำขอจดทะเบียนแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการของสมคมฯ ตามพระราชบัญญัติการณาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545
 ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์วิสาหกิจไทย พ.ศ. 2560
 แบบแจ้งข้อมูลสมาชิกเสียชีวิตเบื้องต้น
 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งและเเปลี่ยนตัวกรรมการ
 แบบแจ้งข้อมูลสมาชิกเสียชีวิตเบื้องต้น
   ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

ข้อมุลสมาชิก ณ 25 กรกฎาคม 2563

ยอดยกมาเดือนมิถุนายน 2563
21,433 ราย
เสียชีวิต
19 ราย
ลาออก
8 ราย
คืนสมาชิกภาพ
- ราย
ให้ออก
- ราย
จำนวนสมาชิกเข้าใหม่ (รอบ 9/2563)
75 คน
จำนวนสมาชิกปัจจุบัน (ณ 25 กรกฎาคม2563)      
21,481 คน
เงินสงเคราะห์
600,000 บาท     

 

 

ข่าวสารหรือบทความ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     นายกฯ สมาคม

นายสมเกียรติ  อมตะธงไชย

นายกสมาคมฯ สสอร.

    ปฏิทินกิจกรรม
    ลิ้งค์ชุมนุมสหกรณ์
 
    ตรวจสอบข้อมูล

 
Online:  1
Visits:  34,098
Today:  14
PageView/Month:  1,439