สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) www.csc.or.th

    ตราสัญลักษณ์
สสอร.
    เมนูหลัก
   กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
   ประกาศประจำเดือน
   ศูนย์ประสานงาน
   Weblink
   ประกาศรายชื่อสมาชิกสมัครใหม่
   รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต
   รายชื่อสมาชิกลาออก
   ายชื่อสมาชิกโอนย้าย
   รายชื่อสมาชิกคืนสภาพ
   งบการเงิน
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-16.30น
    สถิติการเข้าใช้งาน
 
Online:  1
Visits:  31,287
Today:  78
PageView/Month:  417
Last Update:  25/6/2563

 ยอดสมาชิก สสอร.

ปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 56,368 ราย

 QR Code

Line ID: 0819171894

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

 

    ข่าวสารบ้านเมือง อื่นๆ

 

   ข่าวด่วน
 ประกาศ สสอร. ประจำเดือน เมษายน 2563 new
 ประกาศเรื่องการคงสภาพประจำปี 2563  new
 รายชื่อสมาชิกที่ไม่จ่ายเงินคงสภาพ ปี 2563 new
 ประกาศรับสมัครสมาชิก รอบที่ 3/2563 - 2/2564 (12 รอบ) new
 ตารางการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อคงสมาชิกภาพปี 2563 ใหม่new
 คำขอจดทะเบียนแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการของสมคมฯ ตามพระราชบัญญัติการณาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545
 ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์วิสาหกิจไทย พ.ศ. 2560
 แบบแจ้งข้อมูลสมาชิกเสียชีวิตเบื้องต้น
 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งและเเปลี่ยนตัวกรรมการ
 แบบแจ้งข้อมูลสมาชิกเสียชีวิตเบื้องต้น
   ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

ข้อมุลสมาชิก ณ 25 พฤษภาคม 2563

ยอดยกมาเดือนเมษายน 2563
21,314 ราย
เสียชีวิต
11 ราย
ลาออก
5 ราย
คืนสมาชิกภาพ
1 ราย
ให้ออก
- ราย
จำนวนสมาชิกเข้าใหม่ (รอบ 7/2563)
70 คน
จำนวนสมาชิกปัจจุบัน (ณ 25 พฤษภาคม 2563)      
21,369 คน
เงินสงเคราะห์
600,000 บาท     

 

 

ข่าวสารหรือบทความ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     นายกฯ สมาคม

นายสมเกียรติ  อมตะธงไชย

นายกสมาคมฯ สสอร.

    ปฏิทินกิจกรรม
    ลิ้งค์ชุมนุมสหกรณ์
 
    ตรวจสอบข้อมูล

 
Online:  1
Visits:  31,287
Today:  78
PageView/Month:  417