สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) www.csc.or.th

    ตราสัญลักษณ์
สสอร.
    เมนูหลัก
    กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
    ประกาศประจำเดือน
    ศูนย์ประสานงาน
    ประกาศรายชื่อสมาชิกสมัครใหม่
    รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต
    รายชื่อสมาชิกลาออก
    ายชื่อสมาชิกโอนย้าย
     รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ
    รายชื่อสมาชิกคืนสภาพ
    จดหมายเปิดผนึก
    หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ตามกฎหมาย
    งบการเงิน
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-16.30น
    สถิติการเข้าใช้งาน
 
Online:  2
Visits:  123,008
Today:  25
PageView/Month:  832
Last Update:  2/6/2566

 QR Code

Line ID: 0819171894

Facebook

Android Application

Mail สมาคม

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

 

    ข่าวสารบ้านเมือง อื่นๆ

 

   ข่าวด่วน
รายละเอียดการใช้เงินสงเคราะห์ปี 2565 new
ประกาศ สสอร.ประจำเดือน เมษายน 2566 new
หลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิก ปี 2566 new
ข้อบังคับสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย พ.ศ.2560 (แก้ไขครั้งที่ 2 ปี 2565) new
แบบฟอร์มสมัครสสอร. ศูนย์ สอ.กสท new
หนังสือชี้แจงสมาชิก new
หนังสือส่งศูนย์แจ้งการยันยันยอดคงสภาพสมาชิกใน ปี 2566 new
แจ้งการยืนยันยอดคงสมาชิกภาพใน ปี 2566 new
จดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 08/2565 เดือนธันวาคม 2565 new
ประกาศรับรองรายงานการประชุมใหญ่ 2564 วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565new
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ตามกฎหมาย ประจำเดือน ตุลาคม 2565 new
ประกาศการรับสมัครสมาชิกสมทบกรณีพี่น้อง new         
แก้ไขข้อบังคับ ข้อ.11 ข้อ.13 และ ข้อ.45 สมาคม สสอร. new

คำขอจดทะเบียนแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการของสมคมฯ ตามพระราชบัญญัติการณาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545

ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์วิสาหกิจไทย พ.ศ. 2560

ใบสำคัญการจดทะเบียนแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการ 

   ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

ข่าวสารหรือบทความ
  • มอบเงินสงเคราะห์สมาชิก ณ สมาคม สสอร. จำนวนเงินเบื้องต้น 400,000 - 600,000 บาทถ้วน
  • มอบเงินสงเคราะห์สมาชิก ณ สมาคม สสอร. จำนวนเงินเบื้องต้น 400,000 - 600,000 บาทถ้วน
  • มอบเงินสงเคราะห์สมาชิก ณ สมาคม สสอร. จำนวนเงินเบื้องต้น 400,000 - 600,000 บาทถ้วน
  • มอบเงินสงเคราะห์สมาชิก ณ สมาคม สสอร. จำนวนเงินเบื้องต้น 400,000 - 600,000 บาทถ้วน
  • มอบเงินสงเคราะห์สมาชิก ณ สมาคม สสอร. จำนวนเงินเบื้องต้น 400,000 - 600,000 บาทถ้วน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     นายกฯ สมาคม

นายไพบูลย์ แก้วเพทาย

นายกสมาคมฯ สสอร.

    ลิ้งค์ชุมนุมสหกรณ์
 
    ตรวจสอบข้อมูล

 
Online:  2
Visits:  123,008
Today:  25
PageView/Month:  832