สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) www.csc.or.th

    ตราสัญลักษณ์
สสอร.
    เมนูหลัก
    กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
    ประกาศประจำเดือน
    ศูนย์ประสานงาน
    Weblink
    ประกาศรายชื่อสมาชิกสมัครใหม่
    รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต
    รายชื่อสมาชิกลาออก
    ายชื่อสมาชิกโอนย้าย
    รายชื่อสมาชิกคืนสภาพ
    งบการเงิน
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-16.30น
    สถิติการเข้าใช้งาน
 
Online:  1
Visits:  36,634
Today:  40
PageView/Month:  2,206
Last Update:  25/9/2563

 ยอดสมาชิก สสอร.

ปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563

 57,069 ราย

 QR Code

Line ID: 0819171894

Facebook

Android Application

Mail สมาคม

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

 

    ข่าวสารบ้านเมือง อื่นๆ

 

   ข่าวด่วน
 งบดุล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 new
 การรับสมัครสมาชิกที่อายุเกิน 56 ปี  กรณีพิเศษ new
 ประกาศ สสอร. ประจำเดือน สิงหาคม 2563 new
 ประกาศเรื่องการคงสภาพประจำปี 2563  new
 รายชื่อสมาชิกที่ไม่จ่ายเงินคงสภาพ ปี 2563 new
 ประกาศรับสมัครสมาชิก รอบที่ 3/2563 - 2/2564 (12 รอบ) new
 ตารางการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อคงสมาชิกภาพปี 2563 new
 คำขอจดทะเบียนแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการของสมคมฯ ตามพระราชบัญญัติการณาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545
 ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์วิสาหกิจไทย พ.ศ. 2560
 แบบแจ้งข้อมูลสมาชิกเสียชีวิตเบื้องต้น
 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งและเเปลี่ยนตัวกรรมการ
 แบบแจ้งข้อมูลสมาชิกเสียชีวิตเบื้องต้น
   ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

ข้อมุลสมาชิก ณ 25 สิงหาคม 2563

ยอดยกมาเดือนกรกฎาคม 2563
21,481 ราย
เสียชีวิต
13 ราย
ลาออก
1 ราย
คืนสมาชิกภาพ
- ราย
ให้ออก
- ราย
จำนวนสมาชิกเข้าใหม่ (รอบ 10/2563)
147 คน
จำนวนสมาชิกปัจจุบัน (ณ 25 สิงหาคม 2563)      
21,614 คน
เงินสงเคราะห์
600,000 บาท     

 

 

ข่าวสารหรือบทความ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     นายกฯ สมาคม

นายสมเกียรติ  อมตะธงไชย

นายกสมาคมฯ สสอร.

    ปฏิทินกิจกรรม
    ลิ้งค์ชุมนุมสหกรณ์
 
    ตรวจสอบข้อมูล

 
Online:  1
Visits:  36,634
Today:  40
PageView/Month:  2,206